Home
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
 
© Rubén Cortés

B

Resultats del 1 al 10 d'un total de 32 1 | 2 | 3 | 4 >>

balancímetre m. Radiòmetre que mesura el balanç de radiació d'una superfície plana.

bar m. Unitat internacional de pressió equivalent a 100.000 pascals, usada per a mesurar la pressió atmosfèrica. Símbol: bar

barògraf m. Baròmetre, generalment aneroide, que porta acoblat un mecanisme de registre que permet de dibuixar sobre un gràfic la corba de la variació de la pressió atmosfèrica segons el temps.

barograma m. Gràfic obtingut amb un barògraf.

baròmetre m. Instrument per a mesurar la pressió atmosfèrica. Baròmetre de mercuri. Baròmetre aneroide.

barometria f. Part de la física que tracta de la mesura de la pressió atmosfèrica.

baromètric -a adj. 1. a. Relatiu o pertanyent al baròmetre. b. cambra baromètrica Espai comprés entre l’extrem tancat del tub i el menisc del mercuri en un baròmetre de mercuri. 2. Indicat pel baròmetre. Altura baromètrica.

boira f. 1. Fenomen atmosfèric que es produeix quan una porció d'aire, d'extensió més o menys gran, porta en suspensió partícules d'aigua, provinents de la condensació del vapor de l'atmosfera, en densitat suficient perquè la visibilitat siga inferior a un quilòmetre. 2. banc de boira Boira compacta que s'estén horitzontalment al llarg d'alguns centenars de metres. 3. boira baixa (o terrera, o plana, o assolada, o aterrada) Boira de radiació de baix nivell que es forma particularment a les valls. 4. boira encelada Capa de boira que no és en contacte amb el sòl. 5. boira pixanera (o ploranera, o roïnera, o de borra) Boira de la qual cau una precipitació apreciable en forma de gotes finíssimes.

boirada f. Boira d'una gran extensió.

boirassa f. Boira molt espessa.

1 | 2 | 3 | 4 >>

    © Oratgenet.com MAPA | IMATGES DE SATÈL·LIT | MODELS | ENLLAÇOS | DICCIORATGE | CONTACTE